Definició

de   en   fr   es

La música paneuropea és una barreja de diferents estils musicals en una expressió multilingüe que inclou missatges de naturalesa social volent expressar una identitat europea.

The Paneuropean Music Project Association posa en marxa diferents estratègies per coordinar artistes i universitats en la recerca d’expressions artístiques paneuropees.

Mitjançant Topic Developer Teams les universitats en diferents ciutats Europees obren debats partint de temàtiques acadèmiques i basant-se en la Declaració Universal dels Drets Humans com a referent de construcció del debat. Una vegada consolidades les temàtiques ‘Themes that matter‘ els artistes i bandes de diferents ciutats del continent, i després d’haver sigut part del debat, escriuran noves cançons inspirant-se en les conclusions acadèmiques dels TD Teams.


Elements in Motion

Stars On Blue

The approach of European peoples is a reality that inspires many artists.


La primera vegada que la música paneuropea es va presentar com a concepte musical, a causa de la necessitat d’alguns artistes de definir la seva identitat europea, va ser el 2005 a la Musexpo international conference a Los Angeles, California, per Marc Durandeau

Marc Durandeau

Europe in Motion